alhambra.dk

Siden er under opbygning / This site is under construction

Alhambra er et skønlitterært imprint under fagbogsforlaget Frydenlund.

Imprintet er i øjeblikket under etablering. Vi begynder at udgive de første bøger i 2016 og forventer at udgive omkring fem skønlitterære titler årligt. Vi fokuserer som udgangspunkt på oversættelser af udenlandske romaner (specielt engelsksprogede) samt genudgivelser af klassikere.

Forlaget Alhambra er opkaldt efter dets adresse: Alhambravej 6 på Frederiksberg. Vejen er igen opkaldt efter den forlystelseshave, der lå i området i midten af 1800-tallet, og som igen var opkaldt efter slottet i Andalusien. De bøger, der udkommer på Alhambra, skal for læseren være både forlystelseshaver og kongeslotte; verdener, man kan drømme sig væk i, og hvor man kan opleve noget nyt.

Det, Alhambra vil, er at fortælle gode historier.

*

Alhambra is an imprint for literary fiction under the non-fiction publisher Frydenlund.

The imprint is currently being established. We will be publishing our first books in 2016 and plan to publish around five titles of literary fiction a year. Our immediate focus is on translating foreign novels (primarily from English) and republishing literary classics.

The imprint Alhambra is named for the address where it resides, Alhambravej 6 in Copenhagen. The street, in its turn, is named for the pleasure garden located here in the mid-19th century, which in turn was named for the palace in Andalusia. The books published by Alhambra will to their readers be both pleasure gardens and palaces; worlds to dream yourself away in and experience something novel.

What Alhambra means to do is tell good stories.